Lærere

Iren Olsen Wang - Kontormedarbeider

Administrasjon

Ole Larsen - Daglig/Faglig leder

Underviser i klassene A1, A2, A, B og BE

Jeanette Nesøen - Trafikklærer

Underviser i klassene B, A1, A2, A og AM146

Martin Rasmussen - Trafikklærer

Underviser i klassene A1 og B