Tilhenger

Grunnpakke BE Grunnpakke B96

Prisliste tilhenger

Kjøretime (45 min)1050,-
Trinnvurderingstime trinn 2 (45 min)1050,-
 Trinnvurderingstime trinn 3 (60 min) 1050,-
Lastsikringskurs (2 timer)1050,-
Sikkerhetskurs på vei (3 timer)3150,-
Leie av bil til førerprøve3150,-


Gebyr til Vegvesenet

Oppkjøring Vegvesenet1080,-
Utvidelse av førerkort med bilde160,-


Grunnpakke BE

1 Kjøretime1050,-
2 trinnvurderingstimer2100,-
Sikkerhetskurs på vei3150,-
Lastsikringskurs1050,-
Førerprøve3150,-
  
Pakkepris10500,-

Grunnpakke B96

1 Kjøretime1050,-
2 trinnvurderingstimer2100,-
Sikkerhetskurs på vei3150,-
Lastsikringskurs1050,-


Pakkepris7350,-


Det er ingen garanti for at timeantallet i pakken holder for å kunne komme på førerprøvenivå. Timer utover pakken kjøpes enkeltvis. Pakken er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato, og kan ikke overdras til andre enn den som har inngått avtalen. Gebyr til Statens Vegvesen kommer i tillegg til pakkeprisen.

For tilhenger gjelder det to klasser, BE og B96.

Opplæringen på disse to er nesten identiske, men på klassen BE må du gjennom en førerprøve. Det betyr også at det er en forskjell på hva du kan kjøre med de to klassene.

B96 - Denne klassen gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten på 3500 kg for ren klasse B, dvs. vogntogvekt inntil 4250 kg for klasse B 96.

BE - Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B 96. Tilhengerens tillatte totalvekt skal være høyst 3500 kg. Er tilhengerens tillatte totalvekt over 3500 kg, må du ha førerkort i klasse C1E selv om bilen «tilhører» klasse B.

Opplæringen for B96 og BE er delt opp i 4 trinn som i de andre klassene.

Trinn 1 – blir dekket ved at du har opplæring i klasse B.

Husk at du må søke om utvidet førerkort. Elektronisk søknadskjema finner du på nettsidene til Statens vegvesen.

Trinn 2 – her skal du lære deg å bruke bil med tilhenger rent kjøreteknisk, til- og frakopling av tilhenger, rygging med tilhenger og å gjennomføre sikkerhetskontroll. Trinn 2 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.


Obligatorisk i trinn 2:

1 trinnvurderingstime


Trinn 3 – skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk. Du lærer blant annet:

  • å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
  • å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Obligatorisk i trinn 3:

1 trinnvurderingstime

I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Du skal blant annet kunne:

  • velge kjøremåter med lav risiko
  • motvirke at det skjer ulykker
  • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet

Obligatorisk kurs i sikring og merking av last

Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last, og lære måter å sikre lasten på.

Obligatorisk i trinn 4:

2 timer lastesikring

3 timer sikkerhetskurs på vei