Moped

Påmelding Moped-kurs    Grunnpakke Moped


Prisliste Moped/ScooterMoped grunnkurs(3 timer).                               1300,-
Kjøretime i gruppe(45 min)550,-
Trinnvurderingstime(45 min)1100,-
Sikkerhetskurs i trafikk(4 timer)2250,-
Sikkerhetskurs på vei(4 timer)2250,-
Lærebok moped250,-


Gebyr til Vegvesenet

Teoriprøve Vegvesenet380,-
Utstedelse av førerkort med bilde290,-


Grunnpakke Moped/Scooter

Moped Grunnkurs                                               1300,-
9 Kjøretimer4950,-
2 Trinnvurderingstimer2200,-
Sikkerhetskurs i trafikk2250,-
Sikkerhetskurs på vei2250,-
Pakkepris12950,-
Det er ingen garanti for at timeantallet i pakken holder for å kunne komme på førerprøvenivå. Timer ut over pakken kjøpes enkeltvis.Pakken er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato, og kan ikke overdras til andre enn den som har inngått avtalen. Gebyr til Statens Vegvesen kommer i tillegg til pakkeprisen.