Moped

Påmelding Moped kurs

Prisliste Moped/Scooter

Moped Grunnkurs1300,-
Kjøretime i gruppe (45 min)650,-
Trinnvurderingstime (45 min)1000,-
Sikkerhetskurs i trafikk (4 timer)2400,-
Sikkerhetskurs på vei (4 timer)2400,-
Lærebok moped250,-

Gebyr til Vegvesenet

Teoriprøve Vegvesenet360,-
Utstedelse av førerkort med bilde280,-

Grunnpakke Moped/Scooter

Moped Grunnkurs1300,-
9 kjøretimer5850,-
2 Trinnvurderingstimer2000,-
 Sikkerhetskurs i trafikk2400,- 
Sikkerhetskurs på vei
2400,-


Pakkepris13950,-

Det er ingen garanti for at timeantallet i pakken holder for å kunne komme på førerprøvenivå. Timer utover pakken kjøpes enkeltvis. Pakken er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato, og kan ikke overdras til andre enn den som har inngått avtalen. Gebyr til Statens Vegvesen kommer i tillegg til pakkeprisen.

Førerkort moped

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs


Dette kurset må du fullføre før du kan begynne den praktiske opplæringen. Undervisningen på dette trinnet er hovedsaklig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førekortklasser og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på 17 timer og er obligatorisk.

Trinn 2 - Grunnleggende opplæring


På dette trinnet skal du tilegne deg kunnskap om mopeden og mopedkjøring, og lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk.

Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Gjennom øvelseskjøring, privat og hos trafikkskole.

Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her får du en grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer.

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trinn 3 - Trafikal del


På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk. Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal nå mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert trafikkmiljø, og i god samhandling med andre trafikanter.

Mot slutten av opplæringen i dette trinnet skal du gjennomføre 4 timer sikkerhetskurs i trafikk. Her skal du lære hvordan du skal kjøre og samhandle med andre trafikanter slik at ulykker unngås.

Du og læreren din skal mot slutten av dette trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring


På dette trinnet skal du blir så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke må tilpasses det behovet du har, men det er viktig at du øvelseskjører mye for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskole).

Du må gjennomføre 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Her skal du skal blant annet øve på å

•kjøre i tettbygd strøk og på landeveg

•velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre

•reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped

Teoriprøve


Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du trenger ikke bestille time på forhånd. Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven. 

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. 

Teoriprøve er avsluttende prøve i klasse AM 146, så all obligatorisk opplæring må være gjennomført og registrert før teoriprøven.

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven.