Bil Automat

Grunnpakke Bil Automat

Prisliste Bil Automat

Kjøretime (45 min)950,-
Trinnvurderingstime trinn 2 (45 min)950,-
 Trinnvurderingstime trinn 3 (60 min)950,- 
Forbikjøring (90 min) 1900,-
Sikkerhetskurs på bane ekskl.
gebyr NAF
(4 timer)
4950,-
Sikkerhetskurs på vei (13 timer)12350,-
Leie av bil til førerprøve3150,-
Muntlig teori med lærer (45 min)950,-
Lærebok bil400,-
Kveldstillegg etter kl.16 (pr time)100,-


Gebyr til Vegvesenet og NAF

Sikkerhetskurs bane NAF1450,-
Teoriprøve Vegvesenet380,-
Oppkjøring Vegvesenet1200,-
Utstedelse av førerkort med bilde160,-


Grunnpakke Bil Automat

8 Kjøretimer 7600,-
2 Trinnvurderingstimer1900,-
Sikkerhetskurs på bane4950,-
Sikkerhetskurs på vei12350,-
Førerprøve3150,-


Totalpris29950,-
-Pakkerabatt2000,-
Pakkepris27950,-


Det er ingen garanti for at timeantallet i pakken holder for å kunne komme på førerprøvenivå. Timer utover pakken kjøpes enkeltvis. Pakken er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato, og kan ikke overdras til andre enn den som har inngått avtalen. Gebyr til Statens Vegvesen og NAF kommer i tillegg til pakkeprisen.Førerkort for bil


Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs
Dette kurset må du fullføre før du kan begynne den praktiske opplæringen. Undervisningen på dette trinnet er hovedsaklig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førekortklasser og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på 17 timer og er obligatorisk.

Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
På dette trinnet skal du i fred og ro lære å beherske bilen rent kjøreteknisk, uten at du trenger å konsentrere deg om andre trafikanter. Du skal også lære å kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal i tillegg skaffe deg kunnskap om kjøretøyet. Dette må til for at du skal lære de kjøretekniske ferdighetene effektivt og med god forståelse. Du skal også lære deg å ta ansvar for kontroll og tilsyn med bilen. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3 – Trafikal del
Du skal lære deg å beherske kjøringen i variert trafikk på dette trinnet. Du må også tilegne deg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven som regulerer kjøringen. Når du fullfører trinnet, skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig. I klasse B er sikkerhetskurs på bane obligatorisk. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4 – Avsluttende opplæring
Målene på dette siste trinnet er særlig innrettet mot risikoforståelse, kunnskap om regler og innsikt i trafikken om system. Disse temaene skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om de vektlegges spesielt i det første og siste trinnet.