MC

Grunnpakke Tung MC  Grunnpakke Mellomtung MC  Grunnpakke Lett MC  Påmelding MC-kurs

Prisliste MC

Obligatorisk teorikurs (3 timer)1000,-
Kjøretime (45 min)800,-
Trinnvurderingstime trinn 2 og 3 (45 min)800,-
Sikkerhetskurs i presis
kjøreteknikk kl. A og A2
(4 timer)
4200,-
Sikkerhetskurs på vei kl. A (8 timer)6400,-
Sikkerhetskurs på vei kl. A1 og A2 (5 timer)
4200,-
Sikkerhetskurs i trafikk kl. A1 (4 timer)3200,-
Leie av MC til førerprøve2300,-
Utvidelse førerkort A2 til A5500,-
Utvidelse førerkort A1 til A29950,-
Lærebok MC250,-


Gebyr til Vegvesenet

Baneleie sikkerhetskurs
presis kjøreteknikk kl. A og A2
600,-
Teoriprøve620,-
Praktisk prøve1090,-
Utstedelse av førerkort med bilde370,-


Grunnpakke Tung MC

Grunnkurs klasse A1, A2 og A
1000,-
6 kjøretimer
4800,-
2 trinnvurderingstimer
1600,-
Sikkerhetskurs i presis
kjøreteknikk

4200,-
Baneleie
600,-
Sikkerhetskurs på vei
6400,-
Førerprøve
2300,-


Totalpris
20900,-
-Pakkerabatt
1400,-
Pakkepris
19500,-


Grunnpakke Mellomtung MC

Grunnkurs klasse A1, A2 og A
1000,-
6 kjøretimer
4800,-
2 trinnvurderingstimer
1600,-
Sikkerhetskurs i presis
kjøreteknikk

4200,-
Baneleie
600,-
Sikkerhetskurs på vei
4200,-
Leie av MC til førerprøve
2300,-


Totalpris
18700,-
-Pakkerabatt
1200,-
Pakkepris
17500,-


Grunnpakke Lett MC

Grunnkurs klasse A1, A2 og A1000,-
8 kjøretimer6400,-
2 trinnvurderingstimer1600,-
Sikkerhetskurs i trafikk3300,-
Sikkerhetskurs i vei4200,-
Leie av MC til føreprøve2300,-


Totalpris18800,-
-Pakkerabatt1300,-
Pakkepris17500,-


Det er ingen garanti for at timeantallet i pakken holder for å kunne komme på førerprøvenivå. Timer utover pakken kjøpes enkeltvis. Pakken er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato, og kan ikke overdras til andre enn den som har inngått avtalen. Gebyr til Statens Vegvesen og NAF kommer i tillegg til pakkeprisen.


Førerkort for MC

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs
Dette kurset må du fullføre før du kan begynne den praktiske opplæringen. Undervisningen på dette trinnet er hovedsaklig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førekortklasser og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på 17 timer og er obligatorisk.


Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven lære å mestre motorsykkelen rent
kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.
Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.


Trinn 3 - Trafikal kompetanse og kjøreteknikk
Gjennom opplæringen i dette trinnet skal du skal lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Du må også tilegne seg kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen.
Ved avslutningen av dette trinnet skal dine ferdigheter være slik at kjøringen er selvstendig. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.


Trinn 4 – Avsluttende opplæring

I klassene A1 og A2 består sikkerhetskurs på veg av totalt 5 timer, hvorav 4 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering.

I klasse A består sikkerhetskurs på veg av totalt 8 timer, hvorav 4 timer teori og 4 timer praksis.