MC

Påmelding MC-kurs

Prisliste MC

Obligatorisk teorikurs (3 timer)1000,-
Kjøretime (45 min)900,-
Trinnvurderingstime trinn 2 og 3 (45 min)900,-
Sikkerhetskurs i presis
kjøreteknikk kl. A og A2
(4 timer)
5400,-
Sikkerhetskurs på vei kl. A (8 timer)7200,-
Sikkerhetskurs på vei kl. A1 og A2 (5 timer)
4500,-
Sikkerhetskurs i trafikk kl. A1 (4 timer)3600,-
Leie av MC til førerprøve2700,-
Utvidelse førerkort A2 til A5950,-
Utvidelse førerkort A1 til A211950,-
Lærebok MC250,-


Gebyr til Vegvesenet

Baneleie sikkerhetskurs
presis kjøreteknikk kl. A og A2
650,-
Teoriprøve660,-
Praktisk prøve1160,-
Utstedelse av førerkort med bilde390,-


Førerkort for MC

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs
Dette kurset må du fullføre før du kan begynne den praktiske opplæringen. Undervisningen på dette trinnet er hovedsaklig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førekortklasser og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på 17 timer og er obligatorisk.


Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven lære å mestre motorsykkelen rent
kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.
Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.


Trinn 3 - Trafikal kompetanse og kjøreteknikk
Gjennom opplæringen i dette trinnet skal du skal lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Du må også tilegne seg kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen.
Ved avslutningen av dette trinnet skal dine ferdigheter være slik at kjøringen er selvstendig. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.


Trinn 4 – Avsluttende opplæring

I klassene A1 og A2 består sikkerhetskurs på veg av totalt 5 timer, hvorav 4 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering.

I klasse A består sikkerhetskurs på veg av totalt 8 timer, hvorav 4 timer teori og 4 timer praksis.